Asmaaul Husna beserta terjemahan lengkap

Selasa, 16 Februari 2010

Mengenal Asma Allah untuk ketenangan jiwa dan menjadikan setiap yang terjadi di dunia ini adalah semua kehendak dan kekuasaan Allah.Semoga bermanfaat untuk kehidupan untuk mencapai manusia yang sabar serta bersyukur atas semua keputusanNya.


ASMAA-UL HUSNA DAN ARTINYA
1.       AR-RAHMAN                     YANG MAHA PEMURAH
2.       AR-RAHIIM                         YANG MAHA PENYAYANG
3.       AL-MALIKU                         YANG MERAJAI
4.       AL-QUDDUSU                    YANG MAHA SUCI
5.       AS-SALAAMU                    YANG MEMBERI KESELAMATAN
6.       AL-MU’MINU                    YANG MEMBERI KEAMANAN
7.       AL-MUHAIMINU              YANG MEMELIHARA
8.       AL-AZZIZU                           YANG DAPAT MENGALAHKAN
9.       AL-JABBAAR                       YANG MAHA PERKASA
10.   AL-MUTAKABBIRU          YANG MEMPUNYAI KEBESARAN
11.   AL-KHALIQU                       YANG MAHA MENCIPTAKAN
12.   AL-BAARI’U                        YANG MELEPASKAN
13.   AL-MUSHAWWIRU         YANG MEMBERI BENTUK
14.   AL-GHAFFAR                      YANG MAHA PENGAMPUN
15.   AL-QOHHAAR                    YANG MAHA MEMAKSA
16.   AL-WAHHAABU                                MAHA PEMBERI
17.   AR-RZZAAQ                        MAHA PEMBERI RIZKI
18.   AL-FATTAAHU                   PEMBUKA PINTU RAHMAT
19.   AL-ALIIMU                          YANG MAHA MENGETAHUI
20.   AL-QAABISLU                    YANG MENYEMPITKAN RIZKI
21.   AL-BAASITHU                    YANG MELAPANGKAN RIZKI
22.   AL-KHAAFIDLU                  YANG MERENDAHKAN DERAJAT
23.   AR-RAAFI’U                        YANG MENINGGIKAN DERAJAT
24.   AL-MI’IZZU                         YANG MEMULIAKAN
25.   AL-MUDZILLU                    YANG MENGHINAKAN
26.   AS-SAMII’U                        YANG MAHA MENDENGAR
27.   AL-BASHIIRU                      YANG MAHA MELIHAT
28.   AL-HAKAMU                      YANG MENETAPKAN HUKUM
29.   AL-ADLU                              YANG MAHA ADIL
30.   AL-LATHIIFU                       YANG MAHA PENYANTUN
31.   AL-KHABIIRU                     YANG MAHA WASPADA
32.   AL-HALIIMU                       YANG MAHA PENYABAR
33.   AL-‘ADHIIMU                     YANG MAHA AGUNG
34.   AL-GAFUURU                    YANG MAHA PENGAMPUN
35.   ASY-SYAKUUR                   YANG BERTERIMA KASIH
36.   AL-ALIYYU                           YANG MAHA TINGGI
37.   AL-KAABIRU                       YANG MAHA BESAR
38.   AL-HAFIIDHU                     YANG MAHA MEMELIHARA
39.   AL-MUQIITU                      YANG MEMBERIKAN MAKAN
40.   AL-HASIIBU                        YANG MAHA MENGHITUNG
41.   AL-JALILU                            YANG MEMPUNYAI KEBESARAN
42.   AL-KARIIMU                       YANG MAHA MULIA
43.   AR-RAQIIBU                       YANG MENGAWASI
44.   AL-MUJIIBU                       YANG MENGABULKAN
45.   AL-WAASI’U                       YANG MAHA LUAS
46.   AL-HAKIIMU                      YANG MAHA BIJAKSANA
47.   AL-WADUUDU                  YANG MENGASIHI
48.   AL-MAJIIDU                       YANG MULIA
49.   AL-BAA’ITSU                      YANG MEMBANGKITKAN
50.   ASY-SYHIIDU                      YANG MAHA MENYAKSIKAN
51.   AL-HAQQU                         YANG MAHA BENAR
52.   AL-WAKILU                         YANG MAHA MENGURUSI
53.   AL-QAWIYYU                     YANG MAHA KUAT
54.   AL-MATIINU                      YANG MAHA KOKOH
55.   AL-WALIYYU                       YANG MELINGUNGI
56.   AL-HAMIIDU                      YANG MAHA TERPUJI
57.   AL-MUHSYIYYU                 YANG MENGHITUNG
58.   AL-MUBDI-U                      YANG MEMULAI
59.   AL-MU’IIDU                       YANG MENGEMBALIKAN
60.   AL-MUHYII                          YANG MENGHIDUPKAN
61.   AL-MUMIITU                     YANG MEMATIKAN
62.   AL-HAYYU                           YANG MAHA HIDUP
63.   AL-QAYYUUMU                                YANG BERDIRI SENDIRI
64.   AL-WAAJIDU                      YANG MENEMUKAN
65.   AL-MAAJIDU                      YANG MENEMUKAN
66.   AL-WAHIIDU                      YANG MAHA ESA
67.   AL-AHADU                          YANG ESA
68.   ASH-SHAMADU                                YANG MENJADI TEMPAT MEMINTA
69.   AL-QAADIRU                      YANG MAHA KUASA
70.   AL-MUQTADIRU               YANG SANGAT BERKUASA
71.   AL-MUQADDIMU            YANG MENDAHULUI
72.   AL-MUAKHKHIRU            YANG MENGAKHIRI
73.   AL-AWWALU                     YANG AWAL
74.   AL-AKHIRU                         YANG AKHIR
75.   ADH-DHAHIIRU                 YANG DHAHIR KEKUASAANNYA
76.   AL-BAATHINU                   YANG TAK KELIHATAN DZATNYA
77.   AL-WAALY                           YANG MENGUASAI
78.   AL-MUTA’AALY                 YANG MAHA TINGGI
79.   AL-BARRU                           YANG MAHA BAIK
80.   TA-TAWWAABU               YANG MAHA MENERIMA TAUBAT
81.   AL-MUNTAQIMU             YANG MEMBERI SIKSAAN
82.   AL-‘AFUWWU                   YANG MAHA PEMAAF
83.   AR-RA-UUFU                     YANG MAHA BELAS KASIHAN
84.   MALIKUL MULKI               YANG MEMILIKI KERAJAAN
85.   DZUL JALAALIWAL IKRAAM         YANG MEMPUNYAI KEAGUNGAN DAN KEKUASAAN
86.   AL-MUQSITU                     YANG MAHA ADIL
87.   AL-JAAMI’U                       YANG MENGUMPULKAN
88.   AL-GHANIIYYU                  YANG MAHA KAYA
89.   AL-MUGHNI                       YANG MEMBERI KEKAYAAN
90.   AL-MAANI’U                      YANG MEMPERTAHANKAN
91.   ADH DHAARRU                 YANG MEMBUAT BAHAYA
92.   AN-NAAFI’U                      YANG MEMBERI MANFAAT
93.   AN-NUURU                        YANG MANJADIKAN CAHAYA
94.   AL-HAADII                           YANG MEMBERI PETUNJUK
95.   AL-BADII’U                         YANG MENVIPTAKAN
96.   AL-BAAQII                           YANG MAHA KEKAL
97.   AL-WAARITSU                   YANG KEKAL ABADI
98.   AR-RASYIIDU                     YANG MAHA PANDAI
99.   ASH-SHABUURU              YANG MAHA PENYABAR

0 comments:

 
 
 

Pengikut

 
Copyright © KETENANGAN JIWA